Formulier service protocol 

Bij ons ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door ons binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer u een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.  

Protocol klachtenafhandeling 

Klacht 

Consument moet voldoen aan 

Afhandeling  

Niet geleverd 

Reactie binnen 1 week 

Alsnog leveren met excuus ten bedrage van 
ca. 50% van het orderbedrag. 

Niet geleverd, niet thuis 

Reactie binnen 1 week 

Niet-thuis kaartje door de bus en op verzoek 1 keer opnieuw bezorgen. 

Te laat geleverd 

Reactie binnen 2 dagen 

Excuus ten bedrage van ca. 50% van het orderbedrag 

Te vroeg geleverd 

Reactie binnen 2 dagen 

Nogmaals leveren met excuus. 

Kwaliteit niet goed* 

Toonbaar binnen 7 dagen 

Oude boeket terug t.b.v. onderzoek. Opnieuw 
bezorgen van zelfde bestelling. 

Onvolledige levering 

Reactie binnen 2 dagen 

Nalevering van het ontbrekende